Kalendar Hijrah API

Anda Seorang “Programmer”?

Ingin memasang Kalendar Hijrah di laman web anda dengan cara yang anda suka? Ingin paparkan Kalendar Hijrah di “Apps” anda? Kami menyediakan API berformat XML untuk anda guna dengan mudah!

Gunakan URL di bawah untuk memanggil API Kalendar Hijrah secara umum.

XML akan memaparkan tarikh semasa dalam masihi dan hijrah.

http://hijrah.mfrapps.com/api/hijrah-api.php

 

Tambah pembolehubah “tarikh” dan masukkan tarikh mengikut format seperti di bawah.

 
hijrah-api.php?tarikh=YYYYMMDD